top of page

  אוהד תדהר - שמאי מקרקעין ומתכנן ערים:

 • שמאי מקרקעין מוסמך על-פי חוק (רישיון מס' 1948).

 • חבר בלשכת שמאי המקרקעין בישראל.

 • מומחה בתי המשפט בשמאות מקרקעין.

 • כלול במאגר השמאי הממשלתי למתן שירותים למשרדי ממשלה (רשימת עתודה).

 • יועץ תכנוני לרשות מקרקעי ישראל, מרחב עסקי מרכז.

 • כלול במאגר הספקים של מפעל הפיס.

 • כלול במאגר היועצים של עיריית רעננה.

 • יועץ תכנון ושמאות באגף התכנון של צה"ל.

 • בוגר המסלול לשמאות מקרקעין וניהול נכסים של הטכניון.

 • תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב. בוגר החוג לגיאוגרפיה - התמחות בתכנון ערים ואזורים.

 • תואר שני מאוניברסיטת תל אביב. בוגר החוג לגיאוגרפיה - התמחות  בתכנון ערים ואזורים.

bottom of page